Текст песни
Слушать

Лейсан Гимаева  Татар чэе

э
ә
Кытайлар да чэй эчэ,
Индуслар да чэй эчэ.
Урыс Иван чэй эчкэндэ,
Узбэк яшел чэй эчэ.

Башкортлар да чэй эчэ,
Булмаса кымыз эчэ.
Татар гына кара чэйгэ
Сот салып тэмлэп эчэ.

Оф-оф-оф итэ-итэ,
Чашка астыннан иплэп кенэ.
Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.

Оф-оф-оф итэ-итэ,
Чашка астыннан иплэп кенэ.
Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.


Иртэн торса чэй эчэ,
Эшкэ барса чэй эчэ.
Эйтэн кайтып чэй эчсэ дэ,
Мунча кергэч чэй эчэ.

Хатын белэн чэй эчэ,
Дуслар белэн мэй эчэ.
Эйтегезче бу кадэрле
Кемнэр тагын чэй эчэ?

Оф-оф-оф итэ-итэ,
Чашка астыннан иплэп кенэ.
Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.

Оф-оф-оф итэ-итэ,
Чашка астыннан иплэп кенэ.
Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.


Татар чэе узгэчэ,
Утэ вакыт сизмичэ.
Кайтып китеп буламыни,
Чэк-чэк авыз итмичэ?

Хэр нэрсэдэ бар мэгънэ,
Чэйдэ дэ бар фэлсэфэ.
Очрашулар насыйп булсын
Шул чэйле остэллэрдэ.

Оф-оф-оф итэ-итэ,
Чынаяктан иплэп кенэ.
Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.

Оф-оф-оф итэ-итэ,
Чынаяктан иплэп кенэ.
Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.

Кем дисезме? Татар гына
Ипэрлэп чэйлэр эчэ.
Шикэрлэп чэйлэр эчэ.