Текст песни

Зуфар Билалов  Исэн чакта курешик

э
ә
Жир астыннан юллар булмас,
Исэн чакта курешик.
Вакыт табып хэл белешик,
Кунакларга йоришек.

Жир астыннан юллар булмас,
Жир астыннан юллар юк.
Жир астыннан юллар булмас,
Исэн чакта курешик.


Жир астыннан юллар булмас,
Моннар булып тугелмим.
Ерак димик араларны,
Сагынуларга богелмик.

Жир астыннан юллар булмас,
Жир астыннан юллар юк.
Жир астыннан юллар булмас,
Исэн чакта курешик.


Жир астыннан юллар булмас,
Барам эле янына.
Кулларынны бир кулыма,
Шатлык алыйм жаныма.

Жир астыннан юллар булмас,
Жир астыннан юллар юк.
Жир астыннан юллар булмас,
Исэн чакта курешик.